Կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու աշխատանքային օրենսդրությամբ, Ռուսաստանի Դաշնության ուսանող ատենախոսությունների Ազգային հետազոտական համալսարանի»տնտեսագիտության Բարձրագույն դպրոց»

Ամբողջական տեքստը ատենախոսություններ, կարող են հրապարակվել է հրապարակային կայքում միայն այն դեպքում մշակման ուսանող (իրավատերը) պարտավորվում է, կամ, եթե թեզի աշխատանքը գրվել է մի խումբ ուսանողների, եթե բոլորը»-ի հեղինակները (սեփականատերերը հեղինակային իրավունքների) համաձայն եմ ։ Հետո ատենախոսության կայքում, նա ստանում է մի կարգավիճակ ինտերնետ-հրատարակության