Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետԱնշարժ գույքը ենթակա է պետական գրանցման սույն Դաշնային օրենքով կարող են հողամասերը, ընդերքի, առանձին կանգնած հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների և այլ ստորաբաժանումներից, որոնք գտնվում են երկրի վրա, եւ անքակտելիորեն կապված է նրա հետ, ինչպիսիք են շենքեր, շինություններ, բնակարանային եւ ոչ բնակելի տարածքներ, անտառներ և բազմամյա տնկարկները, համատիրությունների, ձեռնարկության և գույքային համալիրներ. Սույն Դաշնային օրենքով, բաղկացած է վեց Ղեկավարի, որը բաղկացած է երեսուն երեք հոդվածների.

-) երեսարկման ընդհանուր դրույթներ.

Գլուխ երկրորդ (հոդվածներ

-)սահմանում է իշխանությունները թիվ հաստատելու Մասին»դաշնային նպատակային ծրագրի փուլային համակարգի զարգացման պետական գրանցման անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ. Նախարարի հրամանով թիվ հաստատելու մասին Դրույթները կառավարվում են պետական միասնական գրանցամատյանը անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ. Հրաման թիվ ստուգման ձեւով վերացական ձայնագրությունը գրանցամատյանը անշարժ գույքի իրավունքը հավաստող հողամաս ։ Դաշնային օրենքը թիվ -«հհ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հոդվածներ յոթ և ութ Դաշնային օրենքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման Մասին անշարժ գույքի և գործարքների հետ. Դաշնային օրենքը թիվ — փոփոխություններ կատարելու ՄԱՍԻՆ -րդ հոդվածի, տասնութ և քսան յոթ Դաշնային օրենքի թիվ — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ. Դաշնային Օրենքը Թիվ — ՄԱՍԻՆ»հհ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների. Դաշնային օրենքը -«հհ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հոդվածներ քսանչորս Դաշնային օրենքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման Մասին անշարժ գույքի և գործարքների հետ. Դաշնային օրենքը թիվ — փոփոխություններ Հողային օրենսգրքում, Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ եւ ուժը կորցրած ճանաչելու օրենսդրական որոշ ակտեր: Դաշնային օրենքը թիվ — փոփոխություններ կատարելու ՄԱՍԻՆ Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ. Դաշնային օրենքը թիվ — փոփոխություններ կատարելու մասին Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ. Դաշնային օրենքի թիվ — փոփոխություններ կատարելու ՄԱՍԻՆ Դաշնային օրենքը — պետական գրանցման ՄԱՍԻՆ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ